Dear Iris #24: 1 week left

Nàng và tôi đã từng có một cái hẹn…

 

Ừ, và giờ thì không còn nữa. Nàng bận. Bận – từ đánh dấu sự đổ vỡ của mọi mối quan hệ. Bận, là người ta không còn dành thời gian cho nhau được nữa, Iris ạ.

 

Tôi lại tự chuốc ánh mắt khó chịu vào mình bằng việc đánh tiếng trước. Nhưng giờ có lẽ cũng chẳng quan trọng nữa, bởi tôi không còn quan tâm hình ảnh của mình trong mắt nàng nữa rồi. Tôi từ bỏ rồi.

 

Tôi từ bỏ rồi.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s