For Sakk #2: The first real hurdle

Cuối cùng thì tuần này cũng kết thúc với một tia sáng le lói nơi cuối đường hầm. Một chút nữa thôi tao sẽ xong việc rồi.

 

Tao thấy rõ lợi thế của mình rồi. Là góc nhìn. Tao nhìn dưới góc độ một người ETL dữ liệu, còn họ thì là người gõ code. Và thậm chí gõ code cò chưa sõi nữa.

 

Load dữ liệu test về, update test dữ liệu này, và update thật, không cần qua sếp, tao đã làm được. Điều ấy hội kia còn khuya mới làm nổi.

 

Tao bắt đầu có hy vọng trong cuộc đua này rồi, Sakk ạ.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s