For Sakk #3: Pride

Sakk ạ,

 

Tao quá kiêu ngạo rồi.

 

Tuần này tao tìm hiểu thêm về SQL Jobs, chạy thử theo code được nhưng ETL thì chưa. Và trong lúc tao bị thu hút bởi cái mới này, hội kia đã tiến thêm nhiều bước xa, rất xa.

 

Vì chủ quan, tao, dù chỉ còn 1 2 việc nữa, lại để kéo dài việc sang tuần tiếp theo. Còn hội chúng, đang liên hệ đúng người, đang tìm hiểu những vấn đề phức tạp hơn, đang hỏi những câu hỏi mà chính tao cũng không có câu trả lời nữa…

 

Nhưng tao quyết rồi, tao sẽ không thua đâu!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s