Kyle the Dreamer #5: Game of the Termites – Abandoned Factory

For another notable dream, 2012/09.

 

———————

 

Tại một nhà máy bỏ hoang có nhiều tầng…

 

———————

 

Tôi cùng 2 người bạn nữa cần lấy một chiếc chìa khóa. Nghe nói nó ở trên tầng 8 của 1 cái nhà máy, trong phòng của giám đốc gì gì đó thì phải.

 

Lên đến nơi, lão ta rõ ràng ở trong mà cứ làm như mình không ở đó vậy.

 

Tìm cách đột nhập vào, cuối cùng thì cái chìa nó không có ở trong đó.

 

Xuống đến tầng 2 thì gặp 1 toán ng đang làm trong đó, người ta cũng nói là phải xuống sâu hơn mởi tìm được.

 

Tầng 1 trắng trơn!

 

Và 3 đứa xuống dưới hầm…

 

Bỗng nhiên, như thể mở ra được một thế giới mới vậy. Bên dưới hầm rộng vô cùng, chiều cao tầm 6 7 mét, rộng thì không biết có đi hết được không. Trên tường sàn cũng như trần nhà sơn một thứ sơn trắng láng bóng và phát sáng.

 

Được một số người hướng dẫn đưa vào một trò chơi. Trong trò này, mỗi người có một chiếc xe motor cá nhân, cũng trắng trẻo sạch sẽ như tường và sàn vậy. Mỗi đội có 4 hay 5 người gì đó.

 

Giữa sàn và trần có các phòng. Nói là phòng thôi nhưng không vuông góc cạnh mà lại cong rất uyển chuyển. Mỗi phòng như vậy gọi là 1 ổ mối. 1 trong các phòng là đích, còn lại là địch thủ được người điều hành tạo ra. Muốn rời phòng phải tiêu diệt hết địch thủ trong đó.

 

Chơi cả một buổi mà chưa đội nào tìm thấy đích!

 

Nghỉ khi hết buổi. Vào phòng nghỉ, nhận ra rằng ở đây có thể nhìn lên thế giới bên ngoài được. Thậm chí, bên trên phòng nghỉ này còn là một đồng cỏ tuyệt đẹp nữa…

 

———————

 

Một trò chơi rất đẹp…

 

———————

 

Đoạn đầu như thể chúng tôi đang du hành trong một nhà máy kiểu Machinarium thì phải.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s