Kyle the Dreamer #20: The point of no return

For another notable dream, 2015/07/11.

 

Sau một chuyến tàu dài, cuối cùng tôi đã tới được nơi đó.

Xách đồ vào nhà, bà chủ sởi lởi ra tiếp chuyện.

Nghỉ một giấc.

Dậy, unpack đồ.

Nhớ lời người nhà dặn, ra ngoài mua một con tê tê mình dài đặc sản xứ này để ăn thử.

Ăn sống.

Được nửa con, bỗng thấy trong bụng con tê tê là một đôi mắt rắn. Không, một cái đầu rắn còn nguyên.

Kéo ra nguyên một con rắn dẹt.

Nhận ra con tê tê mình dài vốn là đồ giả. Ruột là 2 con rắn nối với nhau còn vỏ là một đống đồ chế lại.

Buồn nôn. Không nôn được.

Kiếm chỗ quẳng cái thứ kinh tởm này đi. Không kiếm được. Thằng bạn nhìn trước nhìn sau rồi vứt bừa vào 1 cái thùng rác hộ.

Sắp tới giờ.

Mọi người đều tập trung ở sân, ngóng một thứ gì đó.

Pháo hoa bắn lên.

Và kì học ở “xứ sở văn minh” bắt đầu…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s