Kyle the Dreamer #16: Hatake

For another unforgettable dream, 2012/12/02.

 

Lâu lắm rồi mới lại mơ thấy Hatake. Mình nhớ lần gần nhất là trên một dải đảo phủ kín bởi rừng nhiệt đới.

 

Và, cũng như mọi lần, em vẫn chẳng nói với tôi lấy một câu, chẳng cười với tôi lấy một lần…

 

Tôi vẫn mãi mãi chỉ là anh hùng thầm lặng thôi, phải không em?

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s