Kyle the Dreamer #14: The last moment

For another notable dream, 2012/11/28.

 

Kitaooji đến nhà tôi. Nằm trên giường của tôi. Ôm lấy đầu của tôi, đặt gáy tôi lên ngực. Rất muốn đưa tay quay lại, nhưng rồi lại thôi vì tôi biết cô yêu kẻ khác.

Trên cốc cafe có vết c tạo bọt hình trái tim???

Và tận thế đến.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s