For Sakk #9: Names

Từ lúc team tuyên bố không tuyển người mới nữa, chỉ giới hạn lại ở 6 người hiện tại, chúng tôi bắt đầu đặt cho nhau những cái tên thay thế.

 

Lần đầu ở PVCB là Bao Công và bộ sậu. Cả Triển Chiêu đến Trương Long, Triệu Hổ và Vương Triều, Mã Hán.

 

Và giờ, đến khi dùng Slack, chúng tôi nhận ra những cái tên chúng tôi tự đặt từ lâu, bỗng khớp nhau một cách kỳ lạ.

 

Mr. Nemo – có tên mà như vô danh.

Mr. Zero – có số mà như không có.

Mr. Weiss – có màu mà như không có.

 

Trong 3 người chưa tự đặt tên còn lại, rất có thể sẽ thêm Mr. Void – có không gian mà như không có – nữa.

 

Tình cờ. Phải. Chúng tôi để tên còn trống, để xuất phát điểm còn trống, để sắc màu còn trống, như một cách để nhắc chính mình rằng chúng tôi không có giới hạn nào cả, và có thể trở thành bất cứ thứ gì trong tương lai mà thôi.

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s