Dear Iris #47.1: Depart (2)

Iris này,

 

Có những việc khiến đầu óc tôi không khi nào không nghĩ về chúng, chúng tràn đầy trong tâm trí tôi, khiến cho mọi công việc của tôi đều bị xao nhãng. Như Sữa. Như MouseHunt. Như quá khứ của Hat-chan. Như Samm. Như Autumn. Và lần này, là việc đi xa 2 năm vô ích.

 

Sữa. Tôi đã phải dồn toàn bộ thời gian của mình vào việc trans cho Alo8 để quên đi.

MouseHunt. Tôi đã phải dùng bot điên cuồng để devs khóa tài khoản.

Quá khứ của Hat-chan. Tôi chẳng thể làm gì được. Break-up với nàng vài ngày sau đó.

Samm. Tôi chọn thổ lộ sau nhiều tháng dằn vặt.

 

 

Tôi đã thoát khỏi nguy cơ đi xa 2 năm vô ích kia, lần này. Có lẽ là các lần sau nữa cũng vậy.

 

Chỉ là, tôi sợ rằng, sau khi không còn phải để tâm đến chuyện ấy nữa, thì Autumn sẽ lại ngập tràn tâm trí tôi mà thôi…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s