Dear Iris #45: Autumn (2)

Iris ạ,

 

Tôi không biết mình có thực sự đang yêu không nữa. Cảm giác nàng để lại trong tôi vừa lạ lại vừa quen, đến nỗi tôi cảm giác như mình đang đứng trước một ngã rẽ có thể đưa tôi vào vết xe đổ của mình lần nữa. Và không biết là vết xe đổ nào.

 

[…]

 

Cô gái Sư Tử đầu tiên của tôi, cuối cùng chỉ là một thứ na ná tình yêu.

Hai cô gái Bạch Dương, đúng người nhưng sai thời điểm.

 

[…]

 

Tôi chẳng biết nữa. Càng nghĩ càng rối. Và càng rối càng tắc chứ chẳng giải quyết được gì cả.

 

Tôi có nên tiến tới lần này không em?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s