For Sakk #4: An Aries Boss

Tao bị mắng cho như chó, Sakk ạ.

 

Đúng là việc tao được giao vẫn chưa hoàn thành, nhưng bị mắng đến mức này, tao cũng không thể nghĩ đến nổi, kể cả trong những tưởng tượng kinh hoàng nhất.

 

Giờ thì tao càng thấm hơn sự khó chịu mà một con Cá phải chịu khi sếp nó là Cừu.

 

Không được, Cá ạ. Mày nhất định phải sống tốt và báo thù!!!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s