Dear Iris #25: 0 week left…

Cái hẹn của tôi và nàng, sau 3 tuần, cuối cùng, về phía tôi, đã có thể chắc chắn rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra.

 

Mang tiếng là làm gần chỗ nhau mà hẹn nhau một buổi trưa chẳng nổi. Vậy đó, gần nhau được mấy đâu. Tôi có lẽ là người không hiểu chuyện, nhưng với tôi mà nghĩ, thì một phía chẳng thể tạo được một mối quan hệ ra ngô ra khoai.

 

Một lần cuối, tôi mời nàng đi tìm Dory, nhưng nàng vẫn bận. Sáng bận học, tối đã hẹn rồi.

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ nàng không phải Daisy mà tôi đang kiếm tìm rồi 🙂

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s