For Sakk #1: To be surpassed

Tuần đầu join chéo nhóm – tuần đầu hứng chịu thất bại thảm hại…

 

Tao vẫn tự hào về sự vượt trội trong khả năng của bản thân so với những đứa cùng điểm xuất phát về mặt thời gian. Ấy vậy mà, lần này, sự cố gắng không ngừng nghỉ của họ đã cho tao một bài học thích đáng, rằng nếu không sử dụng khả năng của bản thân trong những lúc tao cần nó nhất, thì tao có thể bị vượt mặt như chơi.

 

Chuyện là, Tao có trong tay Windows 10, 8GB RAM, Office 2016, có SQL Server 2016, có SSMS 2016, có Visual Studio 2015. Và nhờ đó tao có thể xây dựng một cái SSIS hoàn chỉnh và chạy thử được trên máy mình. Đáng lẽ ra tao có thể test dữ liệu luôn cũng được, bởi tao có thể xin được mẫu báo cáo từ chính người phụ trách ở những phòng khác.

Còn họ, họ chẳng có gì cả. Windows 7. 2GB RAM, Office 2013. SQL Server 2012, SSMS 2012. Mới có Visual Studio mấy ngày trước. Không quen với việc ETL dữ liệu hàng ngày, không làm việc với các phòng ban khác trong Trung tâm. Chỉ có trong tay sự nỗ lực mà thôi.

Và cuối cùng tao thua. Thua tức tưởi. Thua đến nỗi không còn tìm nổi cái hố nào chui xuống cho đỡ nhục. Không chỉ thua team ham học hỏi, mà thua cả team chỉ biết hết sức tận dụng những tools họ có.

 

Nhục thật, Sakk ạ.

 

Tao sẽ phải cố gắng nhiều, nếu không muốn bị tụt lại trong cuộc đua này. Nhưng chính tao cũng không thể biến điều đó thành động lực thúc tao nữa.

 

Tao phải làm gì đây hả Sakk?

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s