Dear Iris #19: Love is innocent

Yêu một người đâu phải tội lỗi.

 

Yêu hai người cùng lúc cũng vậy.

 

Và không yêu cũng vậy.

 

Vậy hoyyy đi nha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s