Dear Iris #16: I’m just an introvert living in an extroverted world

Phải, Iris ạ, tôi là một kẻ hướng nội trong một thế giới tôn thờ những kẻ hướng ngoại…

 

Bọn họ, những kẻ hướng ngoại, tự cho mình cái quyền năng dạy đời kẻ khác, dù họ vốn chẳng biết gì về kẻ kia cả.

Bọn họ làm như cách sống của mình là duy nhất, là đúng đắn nhất, rằng phải sống như họ thì mới là sống tốt.

Bọn họ chẳng hề quan tâm đến suy nghĩ của kẻ khác, chỉ biết phán xét và cười đùa.

Bọn họ đánh giá kẻ khác qua những tiêu chuẩn họ tự cho là đúng.

 

“Introverts are capable of acting like extroverts for the sake of work they consider important, people they love, or anything they value highly.”

 

Vậy thì, kẻ hướng nội này sẽ loại họ khỏi danh sách những người đáng quan tâm vậy…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s